Visningstillatelser er gratis tillatelser for å produsere laks, som gjelder i inntil ti år. Tillatelsene gis ut for å formidle kunnskap om akvakulturnæringen. De siste årene har det vært