Oppdrettsgiganten Mowi opplyser tirsdag at så mye som 450.000 fisk i markedsstørrelse kan være tapt i forbindelse med det varme været i østlige Canada. Dette utgjør om lag halvparten av fisken ved anlegget i The Gorge, et område i Newfoundland og Labrador. Det er spekulert i om dette kan ha sammenheng med algeoppblomstring.

Selskapet meldte tidligere i denne måneden om et tap på 92.700 fisk etter fall i oksygennivået i sjøen 11. september. Dette utgjorde om lag 10 prosent av fisken i anlegget. Selskapet presiserte allerede da at tallet var usikkert, da arbeidet med å fjerne dødfisk fortsatt pågikk.

Nå viser det seg at så mange som 450.000 av de 900.000 individene kan være tapt.

Per mandag 20. september hadde selskapet fjernet om lag 212.000 dødfisk, og det ble også igangsatt utslakting av den gjenværende fisken som er i live.

Mowi har tidligere gjort det klart at de kan dekke etterspørselen etter fisk i markedet gjennom tilførsel av laks fra andre regioner i Canada.

Avdramatiserer

Etter IntraFish.no publiserte saken ringer selskapets kommunikasjonsdirektør Ola-Helge Hjetland for å avdramatisere situasjonen. Han sier blant annet at tapet deres er langt fra 100 millioner kroner, som IntraFish først beregnet, ut fra en markedpris på laksen på 48 kroner kiloet.

– Fisken var forsikret, sier Ola-Helge Hjetland, som sier at de foreløpig ikke vet nettoeffekten, men at det er langt unna det anslåtte beløpet.

Han legger til at dersom dette hadde vært et stort, finansielt tap for dem, ville selskapet ha sendt børsmelding.

– Det har vi ikke gjort.

Hjetland sier også at mye av fisken som døde ikke hadde nådd slakteklar størrelse.

I en pressemelding 11. september opplyser Marine Harvest Atlantic Canada at fisken i anlegget som ble rammet av plutselig død var cirka 3 kilo og at slakting var planlagt innen utgangen av året. Dette bekrefter også Hjeltland til IntraFish onsdag.

Tatt i betraktning denne ukes laksepris i Norge på 48 kroner kiloet, er verditapet betydelig og i størrelsesorden 64,8 millioner kroner.

En dødelig kombinasjon

Kommunikasjonsdirektør hos Mowi Canada, Ian Roberts, har tidligere opplyst til IntraFish at selskapet ikke vil spekulere i nøyaktig årsak til hendelsen, men la til at lavt oppløste oksygennivåer generelt sett er assosiert med høge sommertemperaturer i vannet og overflod av plankton.

Sjøtemperaturen i områder The Gorge har store ytterpunkter, fra svært lave om vinteren til høge om sommeren. De høge sommertemperaturene øker også modningen av lakselus i tillegg til at skadelig planktonoppblomstringer kan oppstå i takt med minkende øksygennivåer i sjøen.

Fiskerimyndighetene i Newfoundland og Labrador uttalte tirsdag at de er enige med Mowis foreløpige vurderinger av årsaksforhold, og at de jobber sammen med oppdrettsselskapet i forbindelse med prøvetakinger fra området.

Selv om tapene var betydelige, hjalp det med investeringer som var gjort med dypere nøter og luftingsutstyr som bidro til å beskytte fisk og øke overlevelsesgraden i forbindelse med hendelsen, har Mowi tidligere opplyst til IntraFish.

Har skjedd før

Ian Roberts presiserte samtidig at selskapet satte gang økt overvåkning av området:

– Det er umulig å forhindre at lave oksygennnivåer oppstår i sjøen, men Mowi skal øke sin overvåkning av området i håp om å minskle faren for at dette skal skje igjen, sa Roberts til IntraFish.com.

Massedøden hos Mowi i østlige Canada er bare den siste i rekken av klima-relaterte hendelser som har påvirket lakseproduksjonen i verden. Lengre nedover kysten, på USAs landområder, opplevde lakseselskapet Cook Aquaculture nylig en lignende hendelse. Det bidro til tap ved selskapets anlegg utenfor Black Island i Maine – på grunn av uvanlige lave oksygennivåer.

I 2019 rapporterte Mowi Canada Øst om en massedød på 1,8 millioner fisk på et av sine anlegg i nord, som også ble tilskrevet høge sjøtemperaturer.

(Justert artikkel kl. 09:02 med kommentarer fra kommunikasjonsdirektør Ola-Helge Hjetland, se andre avsnitt)

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden