Fra disse tallene fremkommer det blant annet at lederen i Norges sjømatråd, Renate Larsen tjente litt over 2,7 millioner kroner i 2020.

IntraFish omtalte også Larsens lønn i fjor sommer, i etterkant av at det gikk ut et brev fra Fiskeriministeren som oppfordret til moderasjon i selskaper med statlig eierandel. Da svarte styreleder i Norges sjømatråd, Marianne E. Johnsen, at hun ville forholde seg til henstillingen.

I en tidligere versjon av denne saken sammenlignet IntraFish godtgjørelsen til Sjømatråd-direktøren og Nofima-direktøren.