Nav skjønner ikke at sjøfolk skal ha lønn for to måneder når de har vært på sjøen i én måned, mener sjømannsforbundet.