Bakgrunnen for stevningen er blant annet Europakommisjonens inspeksjon som gjaldt mulig ulovlig prissamarbeid mellom norske produsenter av oppdrettslaks. Senere er lignende anklager kommet fra kjøpere av laks i USA, som har henvist til undersøkelsene som er gjort, og som vurderer et massesøksmål mot selskapet.

– Mowi er blitt informert om at vi vil motta en stevning fra antitrustdivisjon ved justisdepartementet i USA der de har åpnet en kriminaletterforskning som involverer beskyldninger om lignende oppførsel, skriver Mowi i meldingen.

Mowi mener det ikke er grunnlag for EU-inspeksjonen, og at massesøksmålet i USA helt klart mangler grunnlag for sine påstandene. Dette mener selskapet også gjelder etterforskningen justisdepartementet i USA har satt i gang.

– Mowi vil samarbeide fullt ut med justisdepartementet og vil levere all informasjon det blir bedt om i forhold til våre amerikanske datterselskaper, skriver Mowi.

Selskapet avslutter meldingen med at det ikke er noen ny informasjon om Europakommisjonens saksbehandling av anklagene.

Også Salmar skriver i en melding torsdag kveld at de er stevnet.

- Det vises til tidligere annonserte undersøkelser fra Europakommisjonen vedrørende angivelig prissamarbeid mellom norske produsenter av norsk atlantisk oppdrettslaks og gruppesøksmål i USA vedrørende samme forhold. Salmar har i dag mottatt en stevning fra Antitrust Division i justisdepartementet i USA hvor de åpner en etterforskning som omfatter påstander om tilsvarende handlinger. Salmar anser at det ikke er noe grunnlag for etterforskningen i EU, og at gruppesøksmålene er grunnløse. Det samme gjelder en eventuell strafferettslige etterforskning i USA, skriver de.

Salmar skriver videre at de vil samarbeide med justisdepartementet og fremskaffe all etterspurt informasjon.