Regiondirektør for Trøndelag og Møre og Romsdal, Bjørn Røthe Knudtsen, forteller IntraFish at Mattilsynet kjenner seg igjen i beskrivelsen til koordinator for Midt–Norge Lene–Cristin Ervik av