NTB viser til en medlemsundersøkelse som Fellesforbundet gjennomfører annet hvert år. I undersøkelsen