VINN 2020-KÅRINGEN
 • Fôrprodusenten Ewos (Cargill) delte ut premier for 11. gang på det tradisjonelle nyttårsmøtet sitt i Tromsø i januar
 • Deltakerne tevler om lokaliteter med best tilvekst, best fôrutnyttelse og høyest overlevelse
 • De fire lokalitetsvinnerne har de beste produksjonsresultatene av i alt 68 lokaliteter som deltok i konkurransen blant Ewos’ kunder fra Trøndelag til Finnmark

Lerøy Aurora sin lokalitet Årøya i Lyngen kommune i Nord-Troms er én av fire vinnere av konkurransen VINN 2020 (se faktaboks).

Diplomet er allerede hengt opp på landbasen til lokaliteten hvor det er godt synlig for de ansatte:

– Slik blir den noe av det første vi ser når vi kommer på jobb. Kanskje er det med på å motivere oss videre, sier lokalitetsansvarlig Niklaes Damkær Thomsen til IntraFish.

– Hva skal dere bruke pengene til?

– På noe sosialt. Vi hadde ikke julebord i 2019, så kanskje vi unner oss en litt ekstra flott middag før det skal settes ut fisk igjen på Årøya i mars, sier Thomsen.

Første gang de vinner

Årøya vant i klassen for vårfisk av 2019-generasjonen (kategori 19G S1 Finnmark og Troms). Årøya har aldri vunnet VINN før, men har vært nominert tidligere. Men to andre lokaliteter som tilhører Lerøy Aurora har vunnet ved tidligere anledninger.

Thomsen mottok selve prisen på Ewos sitt nyttårsmøte i Tromsø i januar.

De var 10 stykker som jobbet på Årøya ved fjorårets utsett. Den yngste var 18, den eldste 51. På Årøya er det kun menn som er fast ansatt per nå, men det var en kvinnelig lærling som ble med fisken til en av de «nye» lokalitetene.

– Er det bare stas å vinne, eller merker dere misunnelse fra naboene?

– For oss betyr det at det arbeidet vi la ned i fjor, virkelig gjorde en forskjell, og at samarbeidet mellom lokalitet og tilvekstsenter fungerte. Jeg har kun opplevd det positive med å vinne, og er blitt gratulert på vegne av Årøya fra kolleger både innad i Lerøy Aurora, men også fra konkurrerende havbruksselskaper. Jeg tror nok at alle ønsker å vinne, men vi har ikke opplevd misunnelse ennå.

Lokalitetsansvarlig Niklaes Damkær Thomsen tok mot prisen. Foto: Lars Aake Andersen / Cargill

Sultne på å gjøre en god jobb

Thomsen ber IntraFish om å få skryte av sine medarbeidere på Årøya:

– Hele tida viser de at de er sultne på å produsere den beste fisken. De bruker sin erfaring til å få et så godt resultat som overhodet mulig. Vi har jobbet mye med biomassekontroll under dette utsettet, og jeg tror at dette er én av grunnene til at vi har kunne gjøre justeringer underveis. Sjøl om folkene på mærkanten er en erfaren gjeng, så er de fortsatt interessert i å holde seg oppdatert. Vi tar hele tida i bruk nytt utstyr som hjelper oss med å produsere på best mulig måte.

Lerøy Aurora
 • Driver produksjon av oppdrettslaks
 • Produserer i tillegg smolt og rensefisk
 • Driver slakteri, foredling, fryseri og emballasjeproduksjon
 • Hadde i 2018 en omsetning på rundt 2,3 milliarder kroner
 • Har 25 ordinære laksekonsesjoner: 17 i Troms og 8 i Finnmark
 • Slaktet i 2018 rundt 37.000 tonn (sløyd vekt)
 • Har totalt 455 ansatte fra Kvaløya i sør (ved Tromsø) til Varanger i øst (ved Russland). Cirka 120 av dem jobber i matfiskavdelingene
 • Har hovedkontoret i Tromsø
 • Er et 100 prosent eid datterselskap av det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood – som kjøpte Aurora i 2005. Det var opprinnelig lokalt eid.
 • Konsernets hovedkontor ligger i Bergen
 • Konsernet driver både fangst og havbruk langs hele kysten av Norge. Det har også virksomhet i utlandet
 • Laks (og ørret) utgjorde nesten 73 prosent av omsetningen
 • Konsernet slaktet i 2019 rundt 189.000 tonn laks
 • Konsernets omsetning i 2018 var nesten 20 milliarder kroner

– Og hva mer gjør dere for å vinne?

– Det jeg føler at vi gjorde, var at vi hele tida hadde fokus på god produksjon, både med tanke på tilvekst, men også fôrfaktor. Dette klarte vi fordi vi har flinke og engasjerte folk på Årøya, sier Thomsen og legger til at folkene på mærkanten er flinke til å ha et godt overblikk slik at de på best mulig måte kan iverksette tiltak der det trengs.

– I tillegg hadde vi godt samarbeid med tilvekstsenteret vårt på Hansnes i Karlsøy kommune, der informasjon hele tida gikk fram og tilbake om ulike synspunkt om produksjon og fôring.

Dramatisk brann

– Hvilke spesielle utfordringer har dere?

– Utsettet i 2019 var spesielt utfordrende siden vi hadde mange ulike fiskegrupper. Dette skyldtes at fisken som egentlig skulle settes ut på Årøya, gikk tapt under brannen på settefiskanlegget vårt i Laksefjord.

Lerøy Aurora sin lokalitet Årøya i Lyngen kommune i Nord-Troms. Foto: Skjermdump fra Ewos' presentasjonsvideo av VINNerne 2020

13–16 måneder i sjø

– Hvordan klarer dere å utnytte MTB-systemet?

– Dette med mtb er ikke noe vi på Årøya har så mye fokus på annet enn at vi på lokaliteten vår er opptatt av å holde biomassen innenfor lokalitets-mtb og tettheten i mærene innenfor gjeldende rammebetingelser satt av lovverket. Utover dette, er vi på Årøya mest opptatt av å produsere så godt som mulig hver dag.

mtb i det store bildet er det produksjonsledelsen som tar seg av, sier Thomsen.

På Årøya sto vinner-fisken i havet fra april til desember, da den ble flyttet til to andre lokaliteter. Ellers står fisken i havet i 13–16 måneder avhengig av utsettsvekt og utsettstidspunkt.

Typisk slaktevekt på Årøya varierer etter sesong og hvilke størrelser markedet til Lerøy Aurora etterspør. Som hovedregel blir fisken slaktet på 4,5 til 5 kilo sløyd vekt.

Se videoen som Ewos har laget av vinner laget her:

Les også:

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.