Det viser en fersk oversikt over de 30 største aksjonærene, publisert hos Oslo Market Solutions sin tjeneste Arena. Med 2,41 prosent av aksjene er