– Utfordringene knyttet til oppdrettsnæringens miljøpåvirkning er godt kjent, også i Norge, og det