Vaksinestatistikk
  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq

Det viser statistikk fra Pharmaq.

Totalt salg av vaksiner til laks siste 12 måneder er 403,9 millioner doser. Tilsvarende 12-måneders tall i november 2018 var 360,9 millioner doser.

I november ble det omsatt 13,2 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 9,7 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner og 3,5 millioner doser med en 7-komponent PD-vaksine. Totalt er det solgt 120,5 millioner doser PD-vaksiner hittil i 2019.

Det ble solgt 2,7 millioner doser av en 7-komponent ILA-vaksine i november.

Det ble solgt 1,9 millioner vaksinedoser til ørret i november måned sammenlignet med 3,3 millioner doser i november 2018. Totalt salg av vaksiner til ørret siste 12 måneder er 17,5 millioner doser sammenlignet med 21,9 millioner doser i november 2018.