«Elsa» har skapt til dels store utfordringer i store deler av Norge i helgen, med flere ferger som ble innstilt, stengte fjelloverganger,