Pengene er foreslått lagt til Norges forskningsråd, skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en melding fredag.

– For å redusere både utslippene og avhengigheten av importerte råvarer, er det viktig å satse på alternative fôrressurser som kan produseres i Norge og gi grunnlag for nye arbeidsplasser. Mye forskning er gjort over år, og fôrprodusentene har tatt i bruk nye råvarer som olje fra alger og insektmel. Det er åpnet for fangst av raudåte, og fangst av krill har pågått i flere år. regjeringen finansierer også forskning på såkalt mesopelagiske fiskearter, som kan gi grunnlag for nye fiskerier og fôrråvarer i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Det vises til at over halvparten av klimagassutslippene fra lakseoppdrett er knyttet til råvarene i fiskefôret. Rundt 90 prosent av disse råvarene er importert.