«Norwegian Gannet»
  • «Norwegian Gannet» er at spesialfartøy for slakting og frakt av oppdrettsfisk.
  • Fisken slaktes og sløyes under transport til mottakeranlegget.
  • I tilfellet «Norwegian Gannet» hentes fisk fra merder på Vestlandet og føres til Hirtshals i Danmark.
  • Det er Hav Line som eier skipet og som har utviklet metoden for slakting og frakt av oppdrettsfisk.
  • Norske myndigheter har satt foten ned for at «Norwegian Gannet» skal få ta med seg produksjonsfisk til Danmark.
  • Den danske sjømatorganisasjonen Dansk fiskeindustri- og eksportforening har blant annet klaget eksportforbudet inn for Eftas overvåkningsorgan Esa.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har satt foten ned for at rederiet Hav Line skal få hente laks ved merdene på Vestlandet med slaktektebåten «Norwegian Gannet», slakte den om bord, og føre den til Danmark for bearbeiding.

Begrunnelsen til Nesvik er at, ifølge Nærings- og fiskeridepartementets tolkning av fiskekvalitetsforskriften, så må såkalt produksjonsfisk sorteres ut fra den ordinære fisken før båten kan levere fisken i Danmark.

Ifølge Sysla foreslår nå rederiet å returnere produksjonsfisken til Norge etter sortering i Danmark.

- Dette er siste forsøk på å få klarsignal for «Norwegian Gannet» sin metode utenom rettsalene, sier administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line til Sysla.

Han argumenterer med at anlegget i Hirtshals er et såkalt tollager, noe som medfører at fisken ikke kan regnes som eksportert til Danmark selv om sorteringen foregår der.

– Fisken kan først regner som eksportert når fisken går ferdig pakket ut av døren i Hirtshals, sier Arnesen.