Men dette skal Veterinærinstituttet forsøke å finne ut av gjennom forskningsprosjektet