Torsdag i forrige uke lanserte Salmar og Aker planene om Salmar Aker Ocean, et selskap som drive med lakseproduksjon til havs. Havbruks til havs er upløyd mark, og regelverket er ikke på plass.

En rekke spørsmål er ubesvarte. Først og fremst handler det om hvilke arealer som skal åpnes opp, men også hva som kreves av konsesjoner, sikkerhetskrav for ansatte, krav til utstyret, miljøkrav, hvilke offentlige organer som har ansvar utforming og oppfølging av regelverket, og så videre.

Havforskningsinstituttet: Stor usikkerhet

Geir Lasse Taranger er fagdirektør ved Havforskningsinstituttet (HI).