Laks eksponert til varmt vann på 34 °C i 30 sekunder fikk få tydelige akutte vevskader. De fikk imidlertid en kraftig panikkreaksjon og skader på finnene.

Det viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet (HI), Veterinærinstituttet (VI) og Universitetet i Bergen (UiB).

– Vi tror at en medvirkende årsak til finneskadene var at fiskene begynte å sprelle i det varme vannet, opplyser Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet, i en forskningsartikkel publisert på HIs nettside onsdag.

Det er tidligere kjent at oppdrettslaks som avluses i varmt vann, såkalt termisk avlusing, kan få til dels store skader.

Les også:

Mattilsynet gikk i fjor høst ut med en melding om at de vil ha slutt på termisk avlusing i oppdrettsnæringen, gjennom en utfasingsperiode på to år – dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at det kan brukes velferdsmessig.

Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet (HI), Veterinærinstituttet (VI) og Universitetet i Bergen (UiB) sammen undersøkt om det er det varme vannet som fører til skadene, eller om det er andre ting.

– Vi gjorde forsøket med to ulike behandlingstemperaturer: 34 °C og 9 °C (kontrollgruppe). Fiskene ble behandlet individuelt. Umiddelbart etter behandling ble de avlivet med en overdose bedøvelsesmiddel og undersøkt for skader, uttaler Stien i Havforskningsinstituttets omtale av forsøket.

Les også:

– Vi så mer finneskade hos de varmtvannsbehandlede fiskene, ellers fant vi ikke forskjeller mellom fiskene behandlet med varmtvann og kontrollfiskene. Finneskader kan være både smertefulle, åpne opp for infeksjoner, gi problemer med saltbalansen og gi dårligere svømmefunksjon, sier forsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet i artikkelen.

Mattilsynet har tidligere pekt på at bransjen må bruke omstillingsperioden på to år til å finne måter å håndtere lusesituasjonen på som samtidig sikrer god fiskevelferd.

Les også: