Grunnlaget for problematikken er at laksefisk ikke forekommer naturlig i Sør-Amerika. Laksefisk er ikke-stedegne arter som er hentet fra