Grunnlaget for problematikken er at laksefisk ikke forekommer naturlig i Sør-Amerika. Laksefisk er ikke-stedegne arter som er hentet fra blant annet Norge (til oppdrett siden 1970-tallet), Nord-Europa og Nord-Amerika.

De to artiklene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Global Ecology and Conservation» som utgis av Elsevier. Det er verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur.

Den nyeste artikkelen ble antatt i november i fjor og er forfattet av fire chilenske forskere: Pablo Rojas, Sergio Castro, Irma Vila og Fabian Jaksic.