Senteret har ennå ikke tatt knekken på lakselusen, men arbeidet har ikke vært forgjeves. Forskningen har klart å identifisere