I dag forbyr gjeldende regelverk (akvakulturforskriften) fiske nærmere