Det er framleis snautt to månader til fristen for å komma med høyringsinnspel på grunnrenteskatt i havbruk går ut. Meir nøyaktig 4. januar 2023, medan skatten trer i kraft 1. januar. Samstundes har regjeringa, med både statsministar Jonas Gahr Støre og statsrådane Bjørnar Skjæran og Trygve Slagsvold Vedum, minna næringa på at dei må bruka høyringa.

16. november leverte Bremnes Seashore inn sitt innspel, som det første oppdrettsselskapet. Dei påpeiker at normpris og fastpriskontraktar er problemet med høyringsnotatet.

«Bremnes Seashore vil med dette brevet påpeika eit problem med høyringsnotatet, normprisen, som må handterast umiddelbart.