EØS-handelen

EØS-avtalen er Norges viktigste og mest omfattende internasjonale avtale. Den gir norsk næringsliv likt regelverk og helt nødvendig markedsadgang i Europa.

67% av all Norges eksport går til EU.

61% av fiskeeksporten går til EU.

50 prosent av Norges import kommer fra EU.

Både privatpersoner og bedrifter rammes dersom avtalen faller bort:

Norsk ungdom mister retten til studier i EU

Nordmenn vil miste rettigheter til hjelp under sykdom,

Trygderettigheter vil falle bort

Veterinæravtalen vil falle bort. Grensekontroll for sjømat vil bli gjennomført hver dag. For salg av fersk fisk kan slik grensekontroll være ødeleggende.