Anslaget over fisk som er tapt er nå på 5.200 tonn i Nordland og 6.800 tonn i Troms (uendret).

Om Nordland skriver direktoratet:

«Status på de rammede lokalitetene i dag er at det hos Kvernes og Tortenneset innerst i Ofotfjorden ikke er dødelighet. På Jevik og Stabben er det kun enkelte fisk som bukker under. På Rinøyvåg Ø er det høy dødelighet. Det er ikke rapportert om at det har spredt seg til nye lokaliteter i Nordland».

Kystvaktskipet «KV Heimdal» kartla torsdag området fra Molla til Rinøya, og skulle planlegge området fra Offersøya mot Tranøy torsdag kveld.

Både prøver fra Kystvakent og satellittbilder indikerer høye algekonsentrasjoner fra ytre del av Ofotfjorden, Rinøya og vestover mot munningen av Øksfjord.

«Områder man bør være oppmerksom på de neste 24 timene er Offersøya-Øksfjorden (Flaget), samt området vest for Selsøya. Det kan ikke utelukkes at oppblomstringen vil kunne forflytte seg mot Tranøy fyr, samt Molla».

Fortsatt dødelighet i Troms

I Troms er det torsdag rapportert om dødelighet ved Sandøy i Vågsfjorden.

«Vannsirkulasjon i dette området indikerer at eventuell oppblomstring i dette området vil kunne transporteres sørover mot Kjøtta i løpet av de neste 24 timene».

Direktoratet skriver at de ikke kan utelukke at det være transportert alger fra Ofotfjorden opp mot Tjelsundet.

«Man bør derfor være oppmerksom på adferdsendring hos fisk fra Sørrollnes og opp mot Kjøtta».

Vurderer å flytte fisk

Det meldes om dårlig sikt i Malangen. Det er forekomst av alger, men foreløpig ikke avklart hvilke typer.

«Foreløpig ingen rapport om adferdsendring eller dødelighet på noen av lokalitetene. Det står mye fisk i området, og enkelte av aktørene planlegger å flytte fisk», heter det.

I Astafjorden er det ikke meldt om algerelatert dødelighet, og de fleste har startet opp fôringen igjen.

Direktoratet, Havforskningsinstituttet med flere har daglige algemøter klokken 12.