De ferskeste tallene fra Nasdaq viser at prisen i alle kiloklasser igjen synker etter fem uker med generelt prisfall. Den største prisnedgangen for uke 7 skjedde i vektklassen 8–9 kilo hvor prisen sank med 4,99 kroner.

Sammenlignet falt denne prisklassen 10,42 kroner i uke 6. Det største prisfallet denne uken var på laks over 11 kilo, hvor prisen falt med 11,39 kroner.

De samme tendensene følger fra uke 6 til uke 7: nedgangen fortsetter som i uke 6, i alle kiloklasser (utenom klassen 1–2 kilo).