Direktoratet opplyste også om at de hadde vært i kontakte med AquaGen, som ligger nærmest og har fisk i aktuell størrelse.

– Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull, opplyste direktoratet.

Gjør egne analyser

Overfor iLaks, opplyser administrerende direktør Nina Santi i AquaGen, at alle nøtene på lokaliteten ble rutinemessig inspisert med ROV forrige uke og igjen med dykker denne uke; uten funn av hull/rifter i nøter eller andre uregelmessigheter.

Hun viser også til at alle AquaGen sine egne fiskegrupper kan spores ved hjelp av DNA-informasjon, og at selskapet derfor har satt i gang egne analyser for å avkrefte, eventuelt bekrefte, om dette er AquaGen sin fisk.