Rederlaget er totalleverandør for oppdrettsnæringen og driver med fartøytjenester. I fjor hadde selskapet 20 årsverk, men har igjen redusert til 14 for 2018. Marinus Aquaservice eier fire båter som