Samtidig har ikke pandemien endret sektorens høye risiko, og dens manglende evne til å gi avkastning, sier Hogne Tyssøy til IntraFish. Han er kundeansvarlig i Holbergfondene, og var medgrunnlegger av sjømatfondet Holberg Triton.

– Koronaviruset har vært en vekker på mange måter, men landbasert oppdrett er fortsatt på i tidlig fase, og det er mange utfordringer med å flytte en art som laks å land, sier Tyssøy.

Avholdende til landbasert

Før pandemien var Holberg Triton tilbakeholden med å investere i sektoren grunnet ustabil produksjonsvekst.