Oslo (TDN Direkt): Når Nærings- og fiskeridepartementet kommer med oppdatert trafikklyssystem en gang i høst, forventer Salmar å kunne få oppjustert lisensene da biologien har vært god i deres områder.

Det sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i Salmar til TDN Direkt fredag

– Fiskeriminister Nesvik sa på AquaNor i Trondheim at det kommer til å bli nye grønne, gule og rød områder, men vi har ikke fått noen indikasjoner utover det. Vi er i områder der lusenivåene er lav, så vi forventer at det vil komme en trafikklysvekst, sier han til TDN Direkt.