Oslo (TDN Direkt): Når Nærings- og fiskeridepartementet kommer med oppdatert trafikklyssystem en gang i høst, forventer Salmar å kunne få oppjustert lisensene da biologien har vært god i deres områder.