Med planane for Smart Fish Farm som det første oppdrettsanlegget for