Denne gangen har fondet bestemt seg for å investere i ørret- og laksenæringen, og de har