RAS
  • Resirkuleringsanlegg eller RAS (Recirculation Aquaculture Systems) er en type anlegg for fiskeoppdrett på land
  • Inntil 99,9 prosent av vannet i systemet resirkuleres
  • Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø. Dette gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann
  • Over 98 prosent av slammet samles opp
  • De aller fleste nye landbaserte anlegg som bygges i Norge (smolt, stamfisk, rensefisk, o.s.v.)