Temaet for forumet var bærekraftig bruk av havet. Selskapa som presenterte seg var Quantidoc, Anteo, Catch Control, Seafarm Solutions, Offshore Sensing, PE Reefs og Seasmart. Karin Pittman og Quantidoc vart