Drukningstallene var det dystre bakteppet da en frivillig redningstjeneste på havet ble opprettet. Sammen med stadig tryggere fartøy