Frøy
  • Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen
  • 14 brønnbåter (pluss fem nybygg)
  • 62 servicebåter (pluss 8 nybygg)
  • 2 sjøtransportbåter (pluss 1 nybygg)
  • Hovedeier er NTS
  • Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

(Saken er oppdatert kl 09:45 etter kursen har steget)

Frøy-aksjen åpnet dagen med et fall, men har nå snudd til oppgang.

I skrivende stund handles aksjen på nivåer rundt 63 kroner, mot emisjonskursen på 61,0 kroner forrige uke. Det tilsvarer en oppgang på 3,3 prosent, og priser selskapet egenkapital til 5,28 milliarder kroner.

Laveste omsetningskurs så langt i dag har vært 57,97 kroner, mens høyeste kurs har vært 63,00 kroner. Klokken 9:45 var det omsatt aksjer for 14,5 millioner kroner.

Hentet 1 milliarder kroner i frisk kapital

Emisjonskursen på 61,0 kroner ble satt nederst i intervallet på 61 – 68 som selskapet opprinnelig gikk ut med i forbindelse med emisjonen og nedsalget fra NTS.

Totalt hentet rederiet inn 1 milliard kroner i frisk egenkapital, mens hovedeier NTS solgte seg ned for 360 millioner kroner. Etter nedsalget og emisjonen eier NTS 74,8 prosent av selskapet.