NTS ASAs datterselskap Frøy har inngått en 2,5 års avtale med en stor norsk oppdretter om leie av et spesialisert avlusningsfartøy. Det kommer frem av en børsmelding fredag.
Frøy har kjøpt offshorefartøyet Scandi Texel fra Dof som skal benyttes
til dette formålet.

Prosjektet, inkludert kjøp av båt, ombygging og montering av høykapasitets avlusingssystem, har en total investeringsramme på 182 millioner kroner. Fartøyet er forventet å settes i drift i løpet av August 2021.
Frøy ser på avtalen som en stor tillitserklæring og som en bekreftelse på vekstpotensialet i markedet, ifølge meldingen.
Avtalen kommer i tillegg til Frøys pågående nybyggprogram. Frøy vil i løpet av
tidsrommet 2021 – 2023 ta levering av 6 nye brønnbåter og 8 nye service fartøy.