«Rimfrostselskapene har fått medhold fullt ut og Aker BioMarine Antarctic har tapt på alle punkt», går det fram av dommen fra Søre Sunnmøre tingrett, som gir klar beskjed i sin konklusjon:

«Aker BioMarine Antarctic AS har ikke bruksrett til patentet om bord på «Juvel» etter reglene om konsumpsjon. Argumentasjonen fra ABM fremstår som uten holdepunkt hverken i faktum eller i rettskjeldene og kan ikke føre fram», skriver Fiskeribladet.

Dommen kom fredag ettermiddag i patentstridsaken som ble behandlet i retten i en uke i midten av desember.