Det er Statens vegvesen som har ansvaret for tilskuddsordningen. De sender nå ut invitasjoner til fylkene med info om muligheten til å søke om midler