Pengene skal gå til vedlikehold og mindre utbedringstiltak. Det er ikke stilt krav til egenandel fra kommunene.

– Fylkesveiene trenger et løft, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Overført til i år

Ifølge ham skal bevilgningen gi bedre veier for folk og næringstransport i hele Norge.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveiene, og må prioritere midler til bygging, drift og vedlikehold. Regjeringen har to øremerkede tilskuddsordninger for fylkesveier: Vedlikehold av fylkesveier og utbedring av fylkesveier som er viktige for tømmertransport.