Det var i september at det etter tips om rømt oppdrettstorsk ble avdekket hull i tre helt nye nøter ved lokaliteten Alida i Volda kommune i Møre og Romsdal.

Etter en opptelling av fisken 9. og 10. desember, ble det klart at cirka 87.000 oppdrettstorsk hadde rømt fra lokaliteten.

Mørenot
  • Mørenot er en global leverandør til fiskeri, oppdrett og seismikkindustrien og har 800 ansatte innen salg, service og produksjon verden over.
  • Mørenot skal trolig bli en del av Hampidjan konsernet, som er en industriell aktør som produserer og selger utstyr og tjenester innenfor fiskeri, akvakultur, og offshore.