I 2017 søkte Gaia Salmon om tillatelse til å bygge anlegget på Galteneset i Træna, og i fjor sommer fikk de tillatelse fra Fylkesmannen og Mattilsynet avdeling Helgeland. Selskapet fikk konsesjon