Terjesen jobber som seniorforsker i Nofima, og er senterleder for CTRL Aqua. 1. oktober skifter han jobb.

Forskeren jobber med lukkede anlegg, og har hatt Nofima som sin arbeidsgiver i 16 år.

- Det har vært en fantastisk reise, og vanskelig å få satt ord på alt det flotte vi har gjort. Jeg har bare positivt å si om Nofima.

- Hvorfor slutter du da?

- Jeg ønsker å komme tettere på industrien, og den enorme utviklingen vi ser innen lakseoppdrett.