Aspaas er utdannet havbruksbiolog, og kommer fra en stilling ved Sintef Fiskeri- og havbruk, hvor han blant annet de seneste to årene har hatt ansvaret for å