Mandag ble det kjent at NTS og Frøy Gruppen fusjonerer. Med i fusjonen er Gåsø Næringsutvikling sin eierpost i Norway Royal Salmon (NRS). Gåsø blir sittende med 39 prosent av aksjene i det nye selskapet basert på verdiene han tar med seg inn i fusjonen.

Fusjonen betyr at NTS overtar posisjonen som største aksjonær i det børsnoterte salgs- og oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS), samtidig som NTS eier oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk. NTS kontrollerer også islandske Ice Fish Farm som driver lakseoppdrett på østsiden av Island, mens NRS eier 50 prosent av Artic Fish som driver i Vestfjordene på Island.