Det viser dokumenter fra Statsministerens kontor som IntraFish har fått innsyn i. Sivertsen søkte mandag 16. mars om etterlønn (såkalt fratredelsesytelse) i perioden 2. mars til