Mens vanlige anlegg skal tåle bølger på 4–5 meter, vil anlegget til Gildeskål forskningsstasjon takle eksponerte områder med bølgehøyder på 10–11 meter.

Kjerneproduktet til Endúr Sjøsterk er betongflåter til fôr og ensilasje. De to nyeste flåtene som er under bygging vil ha en kapasitet på 500 tonn fôr, og skal være klare for levering til Lerøy sommeren 2020

– Vi og våre samarbeidspartnere har mye spennende på gang, forteller tilbuds- og prosjektleder Frode Johansson til Tekfisk.

Endúr Sjøsterk er datterselskap i det børsnoterte Endúr-konsernet, og har kapasitet til å bygge 6–10 flåter i året.