Siste prosjekt ut er planer om å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på Verholmen i den nordlige delen