Siste prosjekt ut er planer om å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på Verholmen i den nordlige delen av øygruppa Bolga i Meløy kommune i Nordland. Det går frem av dokumenter IntraFish har fått innsyn i.

– Vi går nå i gang med en prosess med omregulering og konsekvensutredning for det aktuelle området. Forutsatt at resultatet av dette arbeidet går igjennom, så vil vi søke om tillatelse til å oppdrette laks i et landbasert anlegg på Verholmen.