Det fremgår av en oppdatering på hans Linkedin-profil.

Gjendemsjø komme fra en stilling i konsulentselskapet Deloitte, hvor han ledet deres sjømataktivitet.

Tidligere har han jobbet som finansanalytiker i Norne Securities og konsulent i PWC. Gjendemsjø er sivilingeniør, og har en doktorgrad fra NTNU.

- Prisvinnende forskning

Noe av det Gjendensjø jobbet med i Deloitte, var en gjennomgang av ordningen med FoU-tillatelser i havbruksnæringen. I anbudet for dette oppdraget (som IntraFish har fått innsyn i), sendte han også inn en CV.

Av CVen fremgår det blant annet at han i Deloitte jobbet med verdivurdering på oppdrettskonsesjoner i Norge, Chile og Canada samt vurdering av produksjonskostnader, slakteestimater og fremtidig potensial i Norge, Chile og Canada for et ikke-navngitt internasjonalt havbruksselskap. Han har også vært prosjektleder for NCE Seafood Innovation.

Videre har han jobbet med verdivurdering av trålkvoter, bistått GIEK i vurderinger av lånesøknader samt bistand til søknad om utviklingssøknad - for å nevne noe. Parallelt har han engasjert seg innen forskning.

«Anders har gjennom en periode på 10 år vurdert internasjonal forskning (fagfellevurdering) i høyt rangerte tidsskrifter og konferanser, samt selv publisert prisvinnende forskning», heter det i CVen hans.

IntraFish har forsøkt å få tak i Gjendemsjø for en kommentar – så langt uten hell.