Morgenen 8. juli sendte oppdrettsselskapet ut en pressemelding hvor de meldte om rømning ved deres lokalitet i Oksbåsen, Trøndelag.

Senere på dagen kom en oppdatert pressemelding fra SinkaBerg Hansen, der det opplyses om at et 70 fots fiskefartøy snart går i gang med gjenfangst ved lokaliteten. Der står det også at umiddelbart etter hendelsen ble oppdaget, iverksatte bemanningen rømningsprotokoller.

– Denne innebærer blant annet beredskapsnot som tetter hullet og utsett av gjenfangstgarn, samt kontroll og observasjon med ROV (undervannsrobot).

Yrkesfartøyet skal sette garnlenker rundt lokaliteten. Båten skal ha med seg 180 garn for formålet.

Dusør på laksen

– Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre for fritidsfiskere – som i tillegg til god fisk tilstås 300 kr i dusør per stykk, heter det i pressemeldingen.

– Fisk som rømmer permanent er det siste vi ønsker. Derfor håper vi at både en innleid aktør, samt så mange fritidsfiskere som mulig, vil redusere antall laks på avveie, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen i pressemeldingen.

SinkaBerg Hansen skriver at fisken i snitt veier 2,6 kilo, er helt frisk og velegnet til konsum.

– Fritidsfiskere som fanger laks i nærheten av anlegget tilbys 300 kroner i dusør for hver av den velkjente fettfinnen på ryggen de leverer inn som dokumentasjon.

– Midt i denne ulykkelige hendelsen håper vi at flest mulig vil delta i gjenfangsten, sier Svein-Gustav Sinkaberg i pressemeldingen.

Mottak i Terråk

Dokumentasjon av fanget fisk fra fritidsfiskere vil finne sted på Helstad kai. Kaien ligger om lag 12 kilometer fra Oksbåsen, mot Terråk.