Mandag formiddag har det fortsatt ikke kommet noe melding fra Nærings- og fiskeridepartementet om hvilke farger de ulike produksjonsområdene for lakseoppdrett får i neste perioden. – Som vi har sagt