I midten av august meldte Mattilsynet at det var påvist laksesykdommen PD, med den «alvorlige